Equitherapie

Equitherapie is een bijzondere vorm van therapie!

Equitherapie is een vorm van therapie waarbij paarden ingezet worden in het ontwikkelingsproces van kinderen. Voor veel kinderen in het paard een fascinerend dier. Het is mooi, groot en sterk. Als kuddedier is het paard een zeer sensitief en sociaal dier, dat eerlijk en direct op andere paarden en mensen reageert. Ook voor kinderen die moeite hebben met communiceren, is de ‘taal’ van het paard vaak goed te begrijpen. Het paard leeft in het hier en nu en heeft geen verborgen agenda. Dat maakt dat hij voor kinderen een veilige interactie-partner is; het paard oordeelt immers niet en accepteert het kind zoals het is.

Door zijn grote en sterke lichaam is het paard in staat om een kind te dragen. De warmte van het paard werkt troostend. De beweging werkt ontspannend, maar zet ook aan tot spel en oefening. Tijdens sessies doet het kind bepaalde oefeningen naast en op het paard. De oefeningen lijken op voltige-oefeningen, daarom wordt de methode waarmee gewerkt wordt ook wel orthopedagogisch voltigeren genoemd.

Doelgroep:

Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar kunnen bij Paard en Avontuur terecht voor equitherapie.
Equitherapie is o.a. geschikt voor kinderen met

– een vorm van autisme (bijv. PDD-NOS, MCDD of Asperger)
– AD(H)D
– (faal)angst
– motorische problemen
– sociaal-emotionele problemen
– gedragsproblemen
– communicatieproblemen
– problematiek rondom pesten/gepest worden

In de sessies wordt aandacht besteed aan:

– het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen
– het herkennen van emoties (bijv. angst, boosheid) en hoe je ermee om kunt gaan
– het vergroten van de sociale vaardigheden
– het leren herkennen/aangeven van grenzen en het (durven) maken van keuzes
– het verbeteren van de motorische vaardigheden

De rol van de equitherapeut

De equitherapeut begeleidt het proces tussen kind en paard. Ook zorgt zij voor de randvoorwaarden van een veilige en uitnodigende leeromgeving. Samen met het kind zoekt de equitherapeut naar manieren waarop het kind het geleerde ook in de dagelijkse praktijk kan toepassen.

Werkwijze

Bij interesse in equitherapie vindt er eerst een vrijblijvende kennismaking plaats op de locatie van Paard en Avontuur in Deurne. Voordat er met de sessies begonnen wordt, vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats. Uit dit intakegesprek volgt een therapieplan, waarin de doelen van de therapie beschreven worden. Dit therapieplan wordt tussentijds en na afloop van het therapietraject geëvalueerd en zo nodig aangepast. Na afronding van het traject ontvangen de ouders/verzorgers een eindverslag.